Meist

Skia saab oma klientidele partneriks pakkuda kogenud ning karastunud nõustajad, kes aitavad leida mõistlikke lahendusi ka kõige keerukamates olukordades.

Randel Läntsil

Randel Länts

Pikaajaline poliitiline kogemus poliitikas, seda nii kohalikul, riigi- ja Euroopa Liidu tasemel, olnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär, juhtinud erinevaid kampaaniaid, olnud Viljandi linnavolikogu esimees ja Euroopa Liidu Regioonide komitee asendusliige.

Tema tugevuseks on poliitika ja selle hoovuste mõistmine ja mõtestamine. Ettevõtetel ja organisatsioonidel on tihtipeale vaja ühiskondlikku ja poliitilist tunnetust, tegemaks strateegilisi otsuseid. Randel oskab neid pakkuda ja aidata erinevate huvipoolte omavahelist suhtlust.

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala ja õpib Tartu Ülikoolis muutuste juhtimist ühiskonnas. Randel on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu esimees alates 2021. aastast.

+372 508 4537
randel.lants@skia.ee

Sirli Peepson

Pikaajalise strateegilise kommunikatsiooni- ja mainenõustamise taustaga konsultant, kes on spetsialiseerunud viimastel aastatel vastutustundliku ettevõtluse teemadele.​

Tema tugevuseks on oskus näha ühiskondlikult olulisi teemasid ettevõtluse kontekstis: ta on töötanud mitmete suur- ja väikeettevõtete vastutustundliku tegevuse diagnostika ja analüüside, vastutustundliku ettevõtluse strateegia loomise, aga ka tegevusplaanide väljatöötamisega.

​Sirli on nõustanud erinevaid suuri ja väikeseid organisatsioone äristrateegia ühendamises ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

Sirli on lõpetanud Tallinna ülikooli eesti filoloogia eriala. Ta on vastutustundliku ettevõtluse indeksi töögrupi ning indeksi hindamismeeskonna liige.

+372 556 648 68
sirli.peepson@skia.ee

Taavi Pukk

Taavi Pukk

Näinud poliitika kujundamise köögipoolt üle kümne aasta ning vastutanud paljude kampaaniate ellu viimise eest. Taavi on olnud Tallinna Televisiooni juhatuse liige, Tallinna Kesklinna vanem, nõustanud poliitikuid Tallinna linnasüsteemis ja Riigikogus ning olnud pikaaegne Keskerakonna pressisekretär. Töötas Tallinna Linnavolikogu liikmena 2020-2021 ning Surju Vallavolikogu liikmena 2009-2017.

Taavi tugevuseks on näha seoseid ühiskondlike ja poliitiliste protsesside vahel, prognoosida nendest tulenevaid muutuseid ning avaliku arvamuse kujunemist. Talle meeldib keerukate ja tundlike küsimuste lahendamine. ​

Kõige enam naudib Taavi tekstidega tegelemist, kiiretest pressiteadetest mahukate artikliteni. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse eriala. ​

+372 564 951 87
taavi.pukk@skia.ee