Teenused

Valitsussuhted

Olulisi samme planeerides tuleb mõelda mitu käiku ette ning seista oma huvide eest ka poliitilisel ja ühiskondlikul tasandil. Põhjalik ettevalmistus koos avatud ja sihikindla tegutsemisega loob eelduse vajaliku tulemuse saavutamiseks.

Aitame oma klientidel mõista poliitikakujundamist ning jõuda otsustajateni.

Mainekujundus ja strateegiline kommunikatsioon

Kommunikatsioon peab olema arusaadav ning mõtestatud. Ennekõike tuleb aga sõnumid suunata õige adressaadini. Maine kujuneb suuresti selle põhjal, kas ja kuidas suudetakse end väljendada.

Aitame oma klientidel paika panna strateegilise suhtluse pika plaani ning ei lase mainet jääda juhuse hooleks.

Kestlik areng ja vastutustundlik ettevõtlus

Kas ettevõtte vastutustundlikkuse teemad on juhitud ainult turundusvaatest või on töö sisuline? Keskkonna, sotsiaalse mõju, mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse, eetika ja ka vastutustundliku turunduse teemad võivad tunduda kauged ja võõrad, kuid ootused ettevõtete vastutustundlikkusele kasvavad.

Aitame klientidel teemale sisse vaadata, seda mõista ja mõtestada, aga ka luua strateegiaid, pakkuda lahendusi ning seda kõike ka ilma rohepesuta ellu viia ja kommunikeerida. 

Vastutustundlikkuse kommunikatsioon ja rohepesu vältimine

Kas rohepesu on vältimatu, kui proovid oma organisatsiooni negatiivset mõju vähendada ja positiivset suurendada ning sellega ka silma paista?  

Aitame leida tasakaalu sisu ja esitlemise vahel — vastutustundlikkus ja oma mõjukohtade mõistmine ei saa olla vaid turundustegevus, kuid selle mittekommunikeerimine ei ole ju ka edasiviiv lahendus. 

Strateegialoome töötoad, seminarid jm

Missioon, visioon, väärtused, eesmärgid — kuhu ettevõte liigub ning millisesse keskkonda asetub turul.

Aitame leida tee ja vahendid, kuidas eesmärkide ja lahendusteni jõuda, kuidas neid sõnastada ja ka ellu viia. 

Muutuste juhtimine

Muutuse tegemine tähendab, et millegagi tuleb hakata jälle otsast peale. Seetõttu ongi oluline, et vajalikud muutused ei saaks takistuseks tegevustele, mis peavad igapäevaselt ladusalt toimima.

Aitame oma klientidel muutuste planeerimisel hinnata riske ning luua kuulikindel tegevuskava.

Tekstiloome

Kas juturoboti tekstidest piisab Sulle? Kui jaa, siis meid Sa ei vaja. Kui tahad aga sellist teksti, millel on nii sisu kui ka mõju lugejale, millel on tähendus ja väärtus, mida on ka võimalik lugeda ilma, et peaksid üht lauset kolm korda alustama — siis me aitame. Eelmise lause tegime meelega keerulise – seda oskame ka.

Aitame oma kliente arvamuslugude, pressiteadete, kodulehetekstide, müügitekstide, pöördumiste, analüüside, aga ka sotsiaalmeediapostituste ja kõige muuga, kus on vaja selget ja arusaadavat teksti. 

Kriisikommunikatsioon

Väldid võõraid numbreid, sest pole kindel, et helistaja ei ole ajakirjanik? Eesti on väike, ükskord saadakse nagunii hõlmast kinni, mis tähendab et pea liiva alla peitmisest ei ole abi, küll aga teadlikust ja targast tegutsemisest.

Aitame oma kliente ka kõige keerukamates, delikaatsemates ning kohest reageerimist nõudvates olukordades. Kriisikommunikatsiooni puhul pakume 24/7 tuge kuni kriisi lahenemiseni.

Koolitused ja treeningud

Kuidas meedia töötab ning kuidas meediaga töötada, kas ajakirjanik on sõber või vaenlane, kuidas ajakirjanikega peaks suhtlema ning mida silmas pidada?

Aitame nii sissejuhatusega kommunikatsiooni- kui meediatöösse kui ka juba väga spetsiifiliste meeskonna- või personaalsete treeningutega — näiteks teleintervjuuks valmistumisel. Teleintervjuu ei ole ainult õiged vastused, vaid ka eneskindlus, õiged riided, õige kehaasend ja palju muud. Me ei tee kunagi „standardkoolitust“ – lähtume alati valdkonnast, organisatsioonist ja olukorrast.

Tööandjakuvand

Vajad töötajaid, aga kuulutusteportaalist ei ole abi? Sul on palju pakkuda nii praegustele kui uutele töötajatele?

Aitame välja mõelda rätsepalahendused: kuidas ja mis kanalites leida üles õiged inimesed ning mida neile pakkuda. Tööandjakuvandiga tegeleme ühtaegu kommunikatsiooni- ja turundustegevuste abil, aga samas on see oluline kogu mainekujunduse ja ka strateegilise vaate protsessis.