Teenused

Valitsussuhted

Olulisi samme planeerides tuleb mõelda mitu käiku ette ning seista oma huvide eest ka poliitilisel ja ühiskondlikul tasandil. Põhjalik ettevalmistus koos avatud ja sihikindla tegutsemisega loob eelduse vajaliku tulemuse saavutamiseks.

Aitame oma klientidel mõista poliitikakujundamist ning jõuda otsustajateni.

Seadusandluse ja regulatsioonide mõju analüüs

Poliitiline keskkond mõjutab inimeste igapäeva elu ning ettevõtete tegevust. Tihtipeale on aga raske lugeda ridade vahelt ning hinnata regulatsioonide laiemat mõju ja tõukeid ühiskonnale.

Aitame oma klientidel mõista seadusandlike muutustega kaasnevat.

Mainekujundus ja strateegiline kommunikatsioon

Kommunikatsioon peab olema arusaadav ning mõtestatud. Ennekõike tuleb aga sõnumid suunata õige adressaadini. Maine kujuneb suuresti selle põhjal, kas ja kuidas suudetakse end väljendada.

Aitame oma klientidel paika panna strateegilise suhtluse pika plaani ning ei lase mainet jääda juhuse hooleks.

Kestlik areng ja vastutustundlik ettevõtlus ning selle kommunikatsioon

Ettevõtted ja asutused peavad tänapäeval kohanema inimeste üha kasvavate ootustega jätkusuutliku ning vastutustundliku tegevuse osas. Teadlikkuse kasv on olnud plahvatuslik ning ei näita vaibumise märke.

Aitame oma klientidel vastutustundlikkust mõista ja mõtestada ning seda ka selgelt välja öelda.

Strateegialoome, sh vastutustundlikkuse strateegia

Iga edukas ettevõtmine saab alguse põhjalikult paika pandud tegevuskavast. Mida suurem samm tuleb edasi astuda, seda tähtsamaks saab sealjuures strateegia. Vastutustundliku ettevõtluse põhialuseks on ettevõtte vastutustundlikkuse strateegia olemasolu.

Aitame oma klientidel koostada eri olemusega strateegiaid ning nende täitmist jälgida, teostame riskihindamisi.

Muutuste juhtimine

Muutuse tegemine tähendab, et millegagi tuleb hakata jälle otsast peale. Seetõttu ongi oluline, et vajalikud muutused ei saaks takistuseks tegevustele, mis peavad igapäevaselt ladusalt toimima.

Aitame oma klientidel muutuste planeerimisel hinnata riske ning luua kuulikindel tegevuskava.

Väärinfo ennetamine

Väärinfo on 21. sajandi Trooja hobune. Selle eri vormid levivad alati ootamatult ning asjasse sekkumata võivad kahjud olla kolossaalsed.

Aitame oma klientidel töötada välja strateegia väärinfo ennetamiseks ning mõista selle olemust üldiselt.